???????Α?

低成本,无铅,焊锡膏/ BT LF220

它可以安装在相同的温度条件所的Sn-3.0Ag-0.5Cu


基本规格

Sn Ag Cu
LLS 220 Bal. 1.0 0.7 X
LLS 225 Bal. 0.3 0.7 -
LLS 219(参考) Bal. 3.0 0.5 -

※千住金属的专利产品

基本特点

BT 考试方法
黏度(Pa·s) 190 JIS Z3284
卤素含量(%) 0.01 JIS Z3284
钢板腐蚀试验  JIS Z3284
绝缘电阻值(Ω)条件B 1.0×109以上 JIS Z3284
助焊剂含量(%) 11.2 JIS Z3197


連続印刷性能

电迁移试验


闭上